Suport tehnic și repararea sistemelor de supraveghere video

Lista de verificare a întreținerii preventive

Schema tipică de deservire pentru sistemul de supraveghere video include două tipuri de întreținere periodică.

Întreținerea tehnică-1 (Prima întreținere tehnică) se desfășoară lunar și include următoarele tipuri de lucrări:

 • inspecția externă a echipamentelor
 • verificarea funcționalității sistemului de control și afișajului
 • eliminarea murdăriei echipamentelor
 • verificarea circuitelor de alimentare și a calității contactelor conexiunilor detașabile
 • evaluarea stării circuitelor de protecţie şi a alimentării de rezervă
 • reglarea setărilor camerei și ajustarea camerei dacă este necesar.

Întreținerea tehnică-2 (PA doua întreținere tehnică) se efectuează o dată (1) pe trimestru. Lista tipică de lucrări include toate lucrările de Întreținere tehnică -1 și plus la aceasta:

 • verificarea operabilității sistemului la trecerea la alimentarea de rezervă și în caz de situații de urgență
 • măsurători ale parametrilor electrici a echipamentelor
 • reglarea poziției camerelor, reglarea clarității, unghiului de vedere în conformitate cu cerințele în schimbare ale clientului și necesitățile sale.
 • controlul algoritmilor și modurilor de operare ale sistemului. Ajustarea setărilor în conformitate cu cerințele clientului și ale serviciului de securitate
 • curățarea și reglarea echipamentelor stației, serverelor video, monitoarelor, echipamentelor de comutare activă. Diagnosticarea hard disk-urilor pentru înregistrarea informațiilor. Verificarea și testarea tuturor parametrilor echipamentului activ, analiza înregistrărilor protocolului și a jurnalelor pentru identificarea defecțiunilor periodice.

Implementarea corectă și la timp a întregii game de măsuri va asigura funcționarea pe termen lung și neîntreruptă a sistemului de supraveghere video. Pentru sistemele simple și mici, este posibilă organizarea lucrărilor conform reglementărilor simplificate. Lăsați o solicitare pentru întreținerea supravegherii video a companiei dumneavoastră, iar managerii noștri vor calcula costul acesteia.