Suport tehnic și repararea sistemelor de securitate

SERVICII DE ÎNTREȚINERE ALARMĂ DE SECURITATE

REGULI DE REPARAȚIE

Alarma de securitate este un ansamblu de mijloace tehnice menite să protejeze diverse obiecte (casă, apartament, depozit, spații industriale etc.) de atacurile ilegale ale terților. Fiabilitatea detectării intruziunilor și timpul de răspuns al serviciului de securitate depind de funcționarea de înaltă calitate a alarmei.

 

Întreținerea în timp util și completă este mijlocul principal de menținere a alarmei operaționale.

 

Acest articol descrie volumul și conținutul lucrărilor privind întreținerea sistemelor de securitate.

Întreținerea poate fi divizată în:

 • conform garanției;
 • planificată;
 • neplanificată.

Întreținere conform garanției – reprezintă înlocuirea echipamentelor nefuncționale în perioada de garanție prevăzută în contract.

Aceste lucrări de întreținere constă în înlocuirea dispozitivelor, senzorilor sau a altor dispozitive de semnalizare care s-au defectat din vina producătorului, cu respectarea regulilor de funcționare. Lucrările de întreținere conform garanției sunt efectuate de către compania care a instalat sistemul de alarmă gratuit și include:

 • vizita specialistului;
 • demontarea echipamentelor defecte;
 • instalarea echipamentelor din fondul de schimb pentru perioada lucrărilor de reparație (dacă nu este posibilă înlocuirea imediată a acestuia);
 • instalarea de dispozitive noi sau reparate.

 

Întreținere programată Este un set de măsuri pentru verificarea performanței sistemului de alarmă de securitate, pentru a asigura condițiile de funcționare normală a acestuia. Se efectuează la intervale regulate, de obicei o dată pe lună.

În ciuda faptului că termenii și volumele de muncă sunt stabilite prin reglementările relevante, acestea ar trebui să fie indicate în Contract.

Astfel, utilizatorul poate controla întotdeauna implementarea acestora și poate evita discrepanțe în cazul unor situații disputabile. Acest tip de întreținere presupune o taxă lunară de abonamen în baza Actului îndeplinire al lucrărilor sau a unui document care îl înlocuiește (de acordul comun al părților).

Întreținere neplanificată – lucrări efectuate la cererea utilizatorului ca urmare a descoperirii unei defecțiuni tehnice sau a unei avarii a unei părți a sistemului, care fac imposibilă total sau parțial funcționarea sistemului de alarmă.

Se desfășoară în afara programului cât mai curând posibil, de obicei în timpul zilei de lucru. În ceea ce privește plata, de regulă, o astfel de muncă se efectuează pe cheltuiala unei taxe lunare de abonament.

O excepție pot fi cazurile care necesită înlocuirea echipamentelor scoase din funcțiune, care nu sunt garantate sau efectuarea unei cantități mari de lucrări pentru a înlocui rețelele de cablu deteriorate, de exemplu, ca urmare a lucrărilor de construcție.

 

Data, ora și conținutul lucrărilor de întreținere la sistemul de alarmă sunt reflectate într-un jurnal special și semnate de persoanele responsabile.

REGULAMENTUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE A ALARMELOR DE SECURITATE

Întreținerea sistemului de echipamente de securitate, așa cum sa menționat deja, are o frecvență proprie și este efectuată de specialiști în timp util. Pentru partea fizică a alarmei, există două reglementări, domeniul de aplicare al fiecăruia fiind determinat de documente de reglementare.

Regulamentul nr. 1 necesită efectuarea următoarelor tipuri de lucrări o dată pe lună:

 • inspecția vizuală și verificarea funcționalității sistemului de securitate;
 • testarea stării normale a buclei de alarmă;
 • verificarea stării generale a tuturor dispozitivelor;
 • verificarea instalării, a elementelor de fixare și a prezenței deteriorării sistemului;
 • eliminarea defecțiunilor identificate în procesul de diagnosticare.

 

Regulamentul nr. 2 include o cantitate mare de muncă, efectuată o dată la trei luni. Pe parcursul acestor lucrări de întreținere, specialistul companiei de deservire:

 • examinează dispozitivele și evaluează fiabilitatea alarmei de securitate;
 • efectuează diagnosticarea tuturor unităților și dispozitivelor din sistem;
 • testează funcționarea dispozitivelor folosind o sursă de alimentare de rezervă;
 • identifică punctele slabe sau defecțiunile ascunse ale sistemului și liniilor de cablu;
 • verifică rezistența de tranziție a împământării;
 • efectuează lucrări de reparații pentru eliminarea defecțiunilor;
 • efectuează sudarea, curățarea de murdărie și verificarea funcționării elementelor sistemului.

În cazul unor circumstanțe neprevăzute, se poate efectua întreținere extraordinară de rutină, așa cum sa menționat mai sus. În special, acestea sunt solicitate în cazul unei defecțiuni a alarmei, prezența mai multor alarme false pe parcursul unei luni etc. Se efectuează lucrări extraordinare în cuantumul regulamentului nr. 2.

 

Apropo, cea mai bună opțiune pare să fie cazul când întreținerea alarmei de securitate este efectuată de organizația care a efectuat instalarea acesteia.

REPARAȚIE ALARME DE SECURITATE

Decizia de reparare a sistemului de alarmă de securitate se ia în următoarele cazuri:

 • incapacitatea de a-și îndeplini funcțiile (în întregime sau parțial);
 • expirarea duratei de viață.

Cu primul punct, totul este mai mult sau mai puțin clar, al doilea poate părea controversat, deoarece durata de viață a sistemului de alarmă este un concept destul de vag.

În principiu, aici există o anumită logică: echipamentul devine învechit din punct de vedere moral și fizic, fiabilitatea acestuia scade și poate apărea o defecțiune în orice moment. Cu toate acestea, să lăsăm acest lucru la nivelul disputelor teoretice și să luăm în considerare sfera lucrărilor și tipurile de reparații ale sistemelor de alarmă.

Apropo, din punct de vedere al formei, ne vom abate ușor de la modul în care este descris în Manualul menționat mai sus, dar în ceea ce privește conținutul, vom fi cât se poate de practici.

Deci, reparațiile de alarmă de securitate pot fi împărțite în:

 • curentă;
 • și capitală.

 

Lucrări de întreținere curentă presupune înlocuirea unor piese mici din buclele de alarmă, senzori individuali sau panouri de comandă nefuncționale, înlocuirea bateriilor în sursele de alimentare etc. Pe scurt, domeniul de aplicare al acestei lucrări este mic și, în unele cazuri, se poate încadra în domeniul de aplicare a întreținerii neprogramate.

Propunerea de a efectua astfel de reparații este înaintată, de regulă, de către organizația de deservire care și anunță proprietarul sistemului despre acest lucru. Desigur, această propunere trebuie fundamentată atât din punct de vedere tehnic, cât și economic.

Apropo, lucrările de reparații curente pot fi efectuate din inițiativa administrației unității, mai ales în cazuri de reamenajări parțiale, înlocuire a geamurilor ușilor etc. Toate aceste activități necesită demontarea și refacerea ulterioară a unor părți ale sistemului de alarmă de securitate.

Lucrări de întreținere capitală include înlocuirea întregii infrastructuri de cablu și a majorității echipamentelor, sau mai bine – înlocuiți toate dispozitivele. Nu are rost să economisiți bani, lăsând verigi slabe în sistem.

În general, o revizie capitală este comparabilă cu instalarea unui nou sistem de alarmă atât din punct de vedere al volumului de muncă și al costului, cât și din punct de vedere al costurilor de timp și al volumului de documentație care trebuie întocmit.

Cooperăm atât cu persoane fizice, cât și cu agenții de securitate.

Lista sistemelor.

DSC, Paradox, Inim, PW, RUNER, AJAX, MAX Pro, CERBER, PIMA etc.