Alarme de incendiu

 Alarma de incendiu – un set de mijloace tehnice pentru detectarea incendiului, raportarea locului producerii acestuia și procesarea semnalului, precum și procesul de primire, prelucrare, transmitere și prezentare a informațiilor despre incendiu într-o formă setată folosind mijloacele tehnice date.

Detectoare de incendiu automate (fum, căldură, flacără, gaz sau combinate)

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectoare de incendiu manuale (buton pentru activarea forțată a modului „Alarma de incendiu”)

Dispozitiv de recepție și control (DRC)

Terminal de site – la necesitate

Cutie releu – la necesitate

Sursă de alimentare redundantă – necesară dacă dispozitivele nu au surse de alimentare încorporate

Alarme de incendiu luminoase și sonore (sirene și lămpi de semnalizare)

Alarma de incendiu vocală – la necesitate

Elemente auxiliare ale buclelor dincendiu – la necesitate

Dispozitive auxiliare ale canalului de transmitere a mesajelor (repetoare, convertoare etc.) – la necesitate

Aparatură și echipamente ale sistemului automat de stingere a incendiilor (ASSI) – la necesitate

Echipamente pentru sistemul de ventilație a fumului și presurizare a aerului – la necesitate

Indicatoare luminoase „Ieșire”